Home Comisión Directiva

Comisión Directiva

  • Presidente: 
Lic. María del Carmen Ortíz
  • Secretaria: Lic. Rosana Sapienza
  • Comité Científico: Lic. Teresita Mansilla, Lic. Claudia Heisecke, Prof. Leticia Domínguez
  • Comité Administrativo: Lic. Blanca Bogado
  • Comité Gremial: Lic. Mara Berni, Lic. Paulina Espínola, Lic. Diana Acuña
  • Comité de Ética: Lic. Tatiana Martyniuk
  • Comité Mercosur: Lic. Graciela Cantero
  • Síndico Titular: Dra. Montserrat Armele
  • Síndico Suplente: Mgter. Sylvia Fretes

Presidente y Secretaria

Lic. María del Carmen Ortiz
Presidente
Lic. Rosana Sapienza
Secretaria

Comité Científico

Lic. Teresita Mansilla
Lic. Claudia Heisecke
Prof. Leticia Domínguez

Comité Gremial

Lic. Mara Berni
Lic. Paulina Espínola
Lic. Diana Acuña

Comité Administrativo

Lic. Blanca Bogado

Comité de Ética

Lic. Tatiana Martyniuk

Comité Mercosur

Lic. Graciela Cantero

Síndico Titular

Dra. Montserrat Armele

Síndico Suplente

Mgter. Sylvia Fretes